Dünyada sadece belirli firmalar tarafından üretilen, yurtdışından getirdiğimiz özel vitamin serumlarını;

  • Vücut direnci düşük hastalarda uzamış grip, farenjit, bronşit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda hızlı bir şekilde sağlığımıza kavuşmak için
  • Vitamin eksikliğine bağlı hissedilen kronik yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi durumlarda
  • Kanser tedavisi sırasında ve sonrasında vücuda destek amacıyla

kullanabilmekteyiz.

vitamin serum